Deze website is eigendom van Malton Storage B.V.

Onze volledige bedrijfsgegevens zijn:

Wheelylift.com 

Verwerking van gegevens

De Wheelylift wordt gefabriceerd door Wheelylift.com. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die bezoekers via deze website verstrekken. Wij leven de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2001) na. De door bezoekers aan deze website verstrekte gegevens kunnen worden opgenomen in onze klantenbestanden. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers van deze website.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze server automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor verwerking van eventuele problemen met onze server en voor de administratie van onze website. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoekers aan onze site.

Uw gegevens worden niet verkocht

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging gegevens

Wij gebruiken beveiligingstechnieken om verlies of aantasting van informatie te voorkomen. Bij oneigenlijk gebruik van de website zullen de gelogde gegevens worden gebruikt om deze gebruiker te achterhalen.

Inzage persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te waarborgen dient u eerst in te loggen voordat u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en/of corrigeren.

Communicatie per e-mail

Indien u geen prijs meer stelt op het door www.wheelylift.com toezenden van nieuwsbrieven, dan kunt u online aangeven dat u geen mailings meer wilt ontvangen. U kunt dit doen door u af te melden van de nieuwsbrief via de link die u aantreft op de nieuwsbrief. U zult dan in het vervolg geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.

Communicatie per telefoon

Als u ons via de website uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze website in relatie tot ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.